Zostań wolontariuszem w naszych imprezach!

Osoby w wieku 12 - 15 lat zobowiązane są posiadać zgodę opiekuna prawnego.

Email: *
Imię: *
Nazwisko: *
Miasto: *
Rok urodzenia: *
Telefon: *
Ile jest 105 = *
Dodatkowe informacje:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie wolontariuszy SCS Aktywna Warszawa

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji od SCS Aktywna Warszawa

Znam swoje prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i usuwania oraz wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wiem, że Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 1662 z późn. zm.)